6 oz WHITE PETE TRADITIONAL BOSTON ROUND 24/410

SKU: 0362
Size